CRR

PROGRAMUL RAIONAL DE GRANTURI

pentru inițiativele de tineret din raionul Rîșcani

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Consiliul Raional Rîșcani, anunță un Program de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Rîșcani.

Proiectele propuse în această rundă trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Rîșcani şi vor avea ca scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.
Suma grantului: maxim 10 000MDL pentru grupurile de inițiativă și maxim 20 000 pentru asociațiile obștești de tineret.

Proiectele înaintate trebuie să corespundă cu activitățile propuse spre implementare și perioada de realizare a proiectului. Acțiunile planificate în cadrul proiectului urmează a fi implementate în raza raionului Rîșcani.

Durata proiectelor: Proiectele vor putea fi implementate în perioada iulie – octombrie ale anului 2019.

Regulamentul programului și formularul de participare poate fi completat aici: http://fpt.riscani.md/programul-de-granturi/crr/


* IMPORTANT: pentru a afla mai multe despre procedura de aplicare, activități și cheltuieli eligibile, criterii de evaluare a propunerilor de proiect va fi organizat un atelier de instruire. Data petrecerii va fi fixată la solicitarea grupurilor de inițiativă.

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 19 mai 2019, orele 16.00.

Dosarul complet, va fi prezentat inițial în format electronic la pe adresa de e-mail: fpt@riscani.md.

Dosarul prezentat pe suport de hârtie, într-un singur plic sigilat, cu mențiunea „Program raional de Granturi 2019” și datele de contact ale organizației/grupului de inițiativă (nume grup de inițiativă/organizație, titlul) pe adresa Direcției Raionale Învățămînt Tineret și Sport Rîșcani (or.Rîșcani, str.Independenței 38).
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare.
Detalii suplimentare pot fi solicitate prin intermediul poștei electronice fpt@riscani.md sau prin telefon:

078 35 55 31 – Svetlana Raifura (Coordonator Fondul pentru Tineri Rîșcani)

Tematica proiectelor și activitățile eligibile

Proiectele propuse trebuie să se desfășoare pe aria geografică a raionului Rîșcani (cu excepția vizitelor de studiu și de schimb de experiență în alte localități ale Republicii Moldova, vizite la teatre, muzee, excursii) și pot acoperi domeniile:
 Participarea tinerilor la viața civică;
 Participarea tinerilor la educație non-formală, instruire și informare;
 Participarea la activități de protecție a ocrotire a mediului înconjurător;

Activitățile derulate în cadrul proiectelor trebuie să:
 Aducă un beneficiu comunității;
 Permită obținerea unor rezultate clare, vizibile;
 Ofere condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri;
Tipurile de activități eligibile pentru finanțare includ, dar nu se limitează la următoarele:
 Organizarea festivalurilor de muzică, teatru, dans, etc.;
 Amenajare de parcuri, spații de petrecere a timpului liber pentru tineri
 Desfășurarea expozițiilor și a acțiunilor de colectare a fondurilor;
 Concursuri de creație (desen, eseuri, fotografie, graffitti, etc.) sau sportive;
 Organizarea de tabere de vară și atelierelor de creație;
 Organizarea cluburilor de interese, master-class-uri;
 Caravane și campanii de sensibilizare, instruire și educație non- formal în domeniile: corupției, violenței, drogurilor, alcoolismului, SIDA, traficului de persoane, educației civice, etc.;
 Proiecție de film, vizite la teatre, muzee, excursii pentru tineri defavorizați, vulnerabili, cu dizabilități;
 Vize de studiu și schimb de experiență în domeniul acțiunilor de tineret;
 Discuții, forumuri, dezbateri, mese rotunde cu participarea tinerilor;
 Elaborarea blogurilor și paginilor web pentru tineri;
 Mese rotunde, conferințe, simpozioane cu participarea tinerilor;
 Seminare, traininguri, workshopuri, cursuri de instruire de scurtă durată pentru tineri;
Exemplele de activități menționate mai sus sunt doar ilustrative. Este încurajată creativitatea și originalitatea ideilor de proiecte. Finanțarea va fi acordată proiectelor convingător formulate și vor conține indici și rezultate producătoare de impact pozitiv.
Proiecte ce nu pot fi finanțate în cadrul Programului de Granturi pentru Tineri:
 Proiectele care nu se înscriu în obiectivele, tematica și activitățile acestui program;
 Proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului de aplicare tip al concursului;
 Cereri de finanțări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);
 Împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare;
 Proiecte de natură politică;
 Proiecte de natură religioasă;
 Proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură;
 Proiecte cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice;
 Proiecte care încurajează consumul de alcool/droguri;
 Proiecte care presupun dezvoltarea instituțională primară a organizațiilor;
 Proiecte de infrastructură, ce se concentrează pe achiziționarea de echipamente.
 Proiecte inițiate/implementate de alte categorii de vârstă decât cea a tinerilor între 14 – 35 ani din localitățile raionului Rîșcani.

* Programul raional de Granturi este finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, co-finanțat de Consiliul Raional Rîșcani, coordonat și implementat de Fondul pentru Tineri Rîșcani.